Ons span

Die Kinderhuis word bestuur deur 'n toegewyde bestuursraad en 'n kundige en kreatiewe span van professionele personeellede met die nodige ervaring en vermoë om innoverende programme wat pasgemaak is vir die individuele behoeftes van die kinders, te ontwikkel, implementeer, evalueer en vol te hou.

Die personeel bestaan uit 53 permanente personeellede, 30 voltydse buitelandse vrywilligers en 47 plaaslike vrywilligers, van wie sommige skofte werk ten einde 'n 24 uur-diens te lewer. Die Kinderhuis maak van 'n multiprofessionele span gebruik om op die kind se beste belang te kan fokus. Die Kinderhuis glo in netwerkvorming met 'n verskeidenheid forums en organisasies.

Bestuurders

Bestuurder
Rudolf Bezuidenhout
hoof@durbanvillekinderhuis.org.za
 
Koordineerder: Logistiek
Karl Reitz
admin@durbanvillekinderhuis.org.za
 
Bestuurder: Bemarking en Fondsinsameling
Johanna Strauss
jstrauss@durbanvillekinderhuis.org.za
 
Bestuurder: Admin Assistent
Louise Coetzee
bestuur@durbanvillekinderhuis.org.za
 
 
Bestuurder: Vrywilligers
Yvonne Mathieson
ymathieson@durbanvillekinderhuis.org.za
 
Bestuurder: ART-eenheid en Maatskaplike werker
Alicia van Vuuren
avanvuuren@durbanvillekinderhuis.org.za
 
Bestuurder: Algemene Versorging
Katy Blom
cycw@durbanvillekinderhuis.org.za
 
Finansiele Administratiewe Beampte
Yvette Rijnsburger
finansies@durbanvillekinderhuis.org.za
 
Koördineerder: Opvoedkundige en Geestelike Versorging
Lita Franken
litafranken@durbanvillekinderhuis.org.za
 
Koördineerder: Programme en Projekte
Magdalena Koch
mkoch@durbanvillekinderhuis.org.za
 
Koördineerder: Algemene Versorging Seuns Eenhede en Maatskaplike Werker
Rachelle Michelin
maatskap1@durbanvillekinderhuis.org.za
 
Koördineerder: Algemene Versorging Dogters Eenhede en Maatskaplike Werker
Helen Williams
maatskap3@durbanvillekinderhuis.org.za
 
Koördineerder: Happy Feet en Stepping Stones en Maatskaplike Werker
Jessica Johannisen
maatskap2@durbanvillekinderhuis.org.za
 
Arbeidsterapeut
Lize van Zyl
ot@durbanvillekinderhuis.org.za
 

Ons raad

Voorsitter: Mev. L. Lennox
Ondervoorsitter: Mnr F.J. Agenbach, voorsitter: finansiële komitee
Voorsitter: komitee oor geboue en eiendomme: 
Voorsitter: komitee oor professionele dienste: Mev L. Lennox
Voorsitter: personeelkomitee: Mr G.W Davids
Voorsitter: ontwikkelingskomitee: Mrs C. Michaels
Voorsitter: geestelike versorging komitee: Dr T. van Zyl
Bestuurder: Durbanville Kinderhuis: Mnr P.R. Bezuidenhout
 

Ons beskermhere

Charlene Truter
Deon Meyer
Hanlie Retief
Soli Philander
Toks van der Linde
Zanne Stapelberg