Huidige finansiële stand

Durbanville Kinderhuis sien na 144 kinders om. 'n Bedrag van R5 000 per kind per maand is nodig waarvan die regering slegs R2 177 subsidieer. Die Kinderhuis se bemarkingspan moet dus R5 miljoen insamel om te kan oorleef.

Hier volg 'n uiteensetting van ons jaarlikse uitgawes:

Kos en klere                
Dit sluit drie gebalanseerde maaltye per dag in en neem die deurlopende skenking van kosprodukte, waarvoor ons baie dankbaar is, in ag. Sonder hierdie skenkings sou ons  kosuitgawes veel hoër gewees het.
R 959 000
Terapeutiese dienste                
Hierdie bedrag is heeltemal onvoldoende en die behoefte is veel groter as waarvoor die  Kinderhuis weens finansiële beperkings voorsiening kan maak.
R 518 400
Vervoer                                 
Kinders by die Kinderhuis woon 26 verskillende skole by sodat daar in elkeen se individuele skoolbehoeftes voorsien kan word. Die instandhouding van voertuie, versekering, bestuurslisensies en bestuurspermitte is by hierdie bedrag ingesluit.
R 360 900
Elektrisiteit, water en administratiewe uitgawes R 760 660
Gesondheidsorgdienste R 300 000
Instandhouding van geboue, tuine, ens R 544 320
Onderwys- en kulturele programme en aktiwiteite R 402 000
Verdere studie vir kinders R 90 000
Salarisse R 4 705 344
Totale besteding  R 8 640 624
Regeringsubsidie R 4 877 987
Tekort R 3 762 637
Tekort per kind per maand R 2 177