Korporatief

Internasionale maatskappye raak toenemend by liefdadigheidsorganisasies soos Durbanville Kinderhuis betrokke in 'n poging om tot die Suid-Afrikaanse ontwikkelingagenda by te dra. Hulle doen dit deur te verseker dat programme voortgesit kan word wat minder bevoorregte kinders bemagtig om na 'n beter toekoms te kan reik.

Daar is talle maniere waarop ondernemings, klein én groot, betrokke kan raak en Durbanville Kinderhuis deel van hul maatskaplikeverantwoordelikheidsprogramme kan maak.

Personeelbydraes

Maatskappye kan hul personeel uitdaag om 'n maandelikse bydrae tot Durbanville Kinderhuis te maak en hierdie donasies kan dan deur die bestuur geëwenaar word.

Blikkieprojek

Durbanville Kinderhuis se blikkies met hul handelsmerk op kan deur die verskillende departemente van 'n maatskappy versprei word om so kleingeld of departementele boetes in te samel.

Goedere

Personeel kan ongewenste klere en kinderspeelgoed in hul huise skenk.

Direkte pos

'n Maatskappy kan sy kontakdatabasis vir eenmalige gebruik aan Durbanville Kinderhuis beskikbaar stel sodat 'n direkte beroep om skenkings uitgestuur kan word. Die brief waarin die beroep gedoen word, kan aangepas word om die maatskappye se kliënte bewus te maak van sy maatskaplike verantwoordelikheid om in die Kinderhuis te belê.

Werk 'n dag lank by die Kinderhuis

'n Maatskappy se personeel kan Durbanville Kinderhuis help deur instandhouding of administratiewe werk by die Kinderhuis te doen.

Bemakings en trusts

Durbanville Kinderhuis se bemakingspamflette kan vir oorweging onder werknemers versprei word.

Nog inligting is beskikbaar by Johanna Strauss by +27 (0)21 975 6822 of e-pos jstrauss@durbanvillekinderhuis.org.za.